Ногоон Алт цэс

Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол
Back to top button