Мэргэжлийн ажиллагаа

Гэрээт ажлууд гүйцэтгэх

# Зүйлийн гарчиг
1 ММСС -Мянганы Сорилтын Сангийн “ХОТ ОРЧМЫН БЭЛЧЭЭР” төслийн бэлчээрт эрүүл мэндийн мониторинг хийх гэрээт төсөл
2 Оюу толгой – Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторингийн хөтөлбөрийг эхлүүлэх асуудалд
Back to top button