Мэргэжлийн ажиллагаа

Сургалт

# Зүйлийн гарчиг
1 Их дээд сургуулийн багш нарт зориулсан бэлчээрийн мониторингийн арга зүй, мэдээллийн баазын сургалт
2 Газрын мэргэжлийн компаниудын мэргэжилтнүүдэд зориулсан бэлчээрийн мониторингийн арга зүй, мэдээллийн баазын сургалт
3 ХАА-н цаг уурын инженерүүдэд зориулсан бэлчээрийн мониторингийн арга зүй, мэдээллийн баазын сургалт
4 Орон нутгийн цаг уурын техникчдэд зориулсан бэлчээрийн мониторингийн сургалт
Back to top button