Бодлогын санал

  • Бодлогын санал

    Хөдөөгийн сэргэлтийн үндэс нь бэлчээрийн газрыг эзэмшүүлэх, ашиглах эрхийг хувьчлах явдал мөн. “Монголын бэлчээрийн менежментийн холбоо”-ны Гүйцэтгэх захирал, доктор (PhD…

    Дэлгэрэнгүй
Back to top button