Мэргэжлийн ажиллагаа

ХАА-н цаг уурын инженерүүдэд зориулсан бэлчээрийн мониторингийн арга зүй, мэдээллийн баазын сургалт

Back to top button