Ногоон Алт цэс

Бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторингийн үндэсний сүлжээг бэхжүүлэх нь

УЦУ-ын улсын сүлжээний болон АДОБАЗ-ны орон нутгийн ажилтнуудыг чадавхижуулах 16аймгийн 75 сумын техникчдийг сургалтанд хамруулж багаж хэрэгслээр хангалаа.

 

 

Back to top button