ЭРҮҮЛ БЭЛЧЭЭР – БАТАЛГААТ АМЬДРАЛ

МБМХ нь нутаг дэвсгэрт тулгуурласан малчдын өөрийгөө удирдах байгууллагын тогтолцоог бий болгон
чадавхижуулж, оролцогч, дэмжигч талуудын үйл ажиллагааг дэмжин тусалж, уялдуулан зохицуулснаар
Монгол улсын бэлчээрийн тогтвортой менежментийг төлөвшүүлнэ

ОДОО ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

VIDEO

1

Dulaankhairkhan PUG Leader Amarsanaa

04:28
2

Khongor ovoo PUG members

02:38
3

Khongor Ovoo PUG leader Nerguibaatar

02:16
4

Dulaankhairkhan PUG member, Togookhuu

04:20
5

Plan Vivo project event on MNB 17 March 16

02:12
Back to top button