ЭРҮҮЛ БЭЛЧЭЭР – БАТАЛГААТ АМЬДРАЛ

МБМХ нь нутаг дэвсгэрт тулгуурласан малчдын өөрийгөө удирдах байгууллагын тогтолцоог бий болгон
чадавхижуулж, оролцогч, дэмжигч талуудын үйл ажиллагааг дэмжин тусалж, уялдуулан зохицуулснаар
Монгол улсын бэлчээрийн тогтвортой менежментийг төлөвшүүлнэ

ОДОО ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

  • Шинэ холбоос

    “Монгол орны бэлчээр, байгаль хамгаалал, цаг уурын өөрчлөлт ”  төслийн сертификат үйлдвэрлэл http://www.planvivo.org/project-network/pastures-conservation-climate-action-mongolia/

  • Монгол орны бэлчээр, байгаль хамгаалал, цаг уурын өөрчлөлт

    Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбооноос (МБМХ)“Монгол орны бэлчээр, байгаль хамгаалал, цаг уурын өөрчлөлт” төслийг Монгол орны газар зүйн 3 бүсэд орон…

  • Шинэ мэдээ

    Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбоо 2012 оноос Дарвины Санаачилгын Сангийн дэмжлэгээр нүүрсхүчлийн хийн хуримтлалыг анх удаа Монгол орны бэлчээрийн менежментэд хэрэглэх…

VIDEO

1

Dulaankhairkhan PUG Leader Amarsanaa

04:28
2

Khongor ovoo PUG members

02:38
3

Khongor Ovoo PUG leader Nerguibaatar

02:16
4

Dulaankhairkhan PUG member, Togookhuu

04:20
5

Plan Vivo project event on MNB 17 March 16

02:12
Back to top button