Шинэ мэдээ

Шинэ холбоос

Монгол орны бэлчээрбайгаль хамгаалал, цаг уурын өөрчлөлт ”  төслийн сертификат үйлдвэрлэл
http://www.planvivo.org/project-network/pastures-conservation-climate-action-mongolia/

Back to top button