Бэлчээрийн  залуу судлаачдын бага хурал энэ оны 2 сарын 16-нд ХААИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн зааланд 930  цагт эхэлнэ.

Бэлчээрийн залуу судлаачдын клубын ээлжит уулзалт, “Бэлчээрийн судалгаа-шинэ үе: Бэлчээрийн тогтвортой менежмент” эрдэм шинжилгээний бага хурлынхөтөлбөр
 
Хаана: ХААИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлын зааланд
 
Хэзээ:2012 оны 2-р сарын 16-ны өдрийн 930  цагт эхэлнэ.
 
930 – 940 цагт: Нээлт
9401010цагт:Бэлчээрийн төлөв байдал, чанар
                        Б.Энхмаа Ph.D, ГХГЗЗГ-ын мэргэжилтэн
10101030цагт:АНУ-ын Бэлчээрийн Менежментийн Холбооны хуралМонголын нэг өдөр үйл ажиллагааны танилцуулга.
                        С.Сүмжидмаа (МБМХ-ны судлаач)
                        А.Батбаатар (МУИС)
                        Х.Оюунбилэг (Хустай нурууны БЦГ-ын захиргаа)
                        П.Сүхбаатар (МААЭШХ)
10301100цагт:Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбооны хөгжил, үйл ажиллагаа, цаашдын чиг хандлага
                                                Д.БулгамааPh.D, МБМХ-ны СТА-ны дарга
11001130цагт:Ургамал таних уралдаан
11301140цагт:Бэлчээрийн судалгаа – түүхэн хөгжил” уралдааны танилцуулга
11401150цагт:Цайны завсарлага
11501300цагт:Эрдэм шинжилгээний бага хурал
1300 - 1330 цагт:Үдийн хоол
13301800цагт:Эрдэм шинжилгээний бага хурлын үргэлжлэл
 
Эрдэм шинжилгээний бага хурлын шүүгчид:
-          Н.Нарантуяа, Ph.D. ШУА-ийнБотаникийн хүрээлэн,
-          Г.Цэрэнханд, Ph.D.ШУА-ийнБотаникийн хүрээлэн,
-          Д.Занабаатар, ХААИС-ийн Агробиологийн сургууль.
 
Эрдэм шинжилгээний бага хурлын шагналын сан:
-          1-р байр: Англи хэлний сургалтын төлбөр – Jet English School,
-          2-р байр: Англи хэлний сурах бичиг,
-          3-р байр: Англи хэлний ахисан түвшний толь бичиг.
 
Зохион байгуулагч:
-          Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбоо,
-          Бэлчээрийн залуу судлаачдын клуб,
-          ХААИС-ийн Агробиологийн сургууль.