УЦУ-ын улсын сүлжээний болон АДОБАЗ-ны орон нутгийн ажилтнуудыг чадавхижуулах 16аймгийн 75 сумын техникчдийг сургалтанд хамруулж багаж хэрэгслээр хангалаа.

   

Ногоон алт цэс