Нарийн, нарийвтар ноост хонь үржүүлэх Print
Download Adobe Flash Player.

Nariin, nariivtar noost honi urjuuleh