Бэлчээр ашиглах, тэжээл үйлдвэрлэх технологи Print И-мэйл