Малчдын бүлэгт суурилсан бэлчээр, эрсдэлийн менежмент Print И-мэйл