Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 3255
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 3763
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 3318
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 3133
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 3379
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 3384

Green gold menu

Your donation will contribute to the preservation of Mongolian “Pasture-Green Gold” for our future generation

Donate