Гадаадын зарим орнуудын эрхзүйн зохицуулалт

1 Непалын Ойн тухай хууль 5040
2 Киргизийн Бэлчээрийн тухай хууль 5592
3 ӨМӨЗО-ны нутаг бэлчээрийн хяналтын дүрэм 5121
4 БНХАУ-ын Тал хээрийн бүсийн тухай хууль 4911
5 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хууль 5182
6 БНХАУ-ын Нутаг бэлчээрийн тухай хуулийн товхимол 5132

Green gold menu

Your donation will contribute to the preservation of Mongolian “Pasture-Green Gold” for our future generation

Donate